Mere om Aikido

INDRE RO

Aikido  er nogle gange blevet beskrevet som  en blanding af kamptræning og meditation. Det er ikke så mærkeligt, som det kunne lyde - de gamle samuraier var helt på det rene med, at deres liv ikke kun afhang af teknikker, men i høj grad også af, hvor rolige de kunne være under angreb og fare.


Derfor indeholder aikido både træning i centrering (grounding) under pres og basal åndedrætsmeditation (mindfulness) - så man får et psykisk grundlag for at bevare roen.

Dette ruster én til ikke bare fysiske konflikter, men også eksaminer, jobsamtaler, parforhold og forældreskab.

FACETTER I AIKIDO

Aikido er en skatkiste, der rummer indhold nok til flere liv!

Det er en kampkunst, som er unik ved at prøve at undgå at skade modstanderen mere end højst nødvendigt, og dette tiltaler  mange - samtidig med, at det er i harmoni med Straffelovens bestemmelser om nødværge. 

Udover den almene tryghed ved at føle sig mere sikker på gaden, er det en trist kendsgerning, at forskellige erhvervsgrupper - lærere, specialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker m.fl. - oplever fysiske konflikter på et plan, hvor man har brug for at kunne passe på sig selv, f.eks. via frigørelser, uden netop at eskalere den fysiske konflikt, og uden at volde modstanderen fysisk skade, hvilket typisk vil forværre relationen til den anden.


De fleste vil i deres liv møde stresssituationer - eksaminer, jobsamtaler, uenigheder med kolleger, udfordrende kunder etc. -  og her bidrager aikido med grundlaget for at give efter eller stå fast, alt efter hvad situationen kræver.


Folk søger også aikido, fordi det er en vej til personlig udvikling, en oplevelse netop af et konstruktivt fællesskab, en fascinerende måde at få rørt sig på, etc.

Morihei Ueshiba - Aikidos grundlægger

AIKIKAN.DK

- kommunikation og

 konfliktforebyggelse


© Copyright Aikikan.dk 2020. All Rights Reserved.