Hvem er vi

HVEM ER VI

 

Christian A. Stewart-Ferrer er aut. psykolog, specialist- og supervisoruddannet i psyko-terapi samt i klinisk børne- og ungdomspsykologi. Han er desuden gæsteforsker ved Syddansk Universitet. 


Sif S. Stewart-Ferrer er cand. mag. i filosofi fra Syddansk Universitet, med bifag i antro-pologi fra Aarhus Universitet.

Til daglig arbejder hun som videnskabelig assistent ved SDUs Forskningsenhed for Almen Praksis.

Herudover er han cand.mag. i latin og engelsk samt Dip.Ed, og har fået tildelt autorisation som psykolog af Socialministeriet samt undervisningskompetence i psykologi af Undervisningsministeriet.

Endelig er han tidl. specialist-leverandør til VISO (Socialministeriet).


Christian har erfaring inden for mange felter, bl.a.:

 • angst / nervøsitet / OCD,
 • Aspergers Syndrom / autisme,
 • personlighedsstrukturelle udfordringer,
 • psykotiske symptomer / grænsepsykose / GUA,
 • sorg, tab og traumer,
 • identitet, selvopfattelse og selvværd,
 • livet som pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder,
 • etc.

Han er uddannet som kognitiv terapeut, systemisk-narrativ par- og familieterapeut samt EMDR-terapeut.


Inden for aikido er han 4. dan og shidoin (certificeret instruktør af Dansk Aikido Forbund og hovedskolen i Tokyo). Han har trænet aikido i 28 år, og har undervist i aikido i 21 år.

Sifs interesser har i mange år samlet sig om menneskets væren i verden og dets tanker herom, ikke mindst videnskabsteorien - indkredsningen af, hvad der er god videnskab, og hvordan man sikrer, at ens virke rent faktisk er videnskabeligt holdbart.


Studiemæssigt havde Sif især fokus på filosofiens anvendelse i praksis, og derfor var det også nærliggende at lægge bifaget inden for antropologien.

 

Hun har efterhånden viden om mange felter, og fokuserer især på:

 • Videnskabsteori
 • (Rets)medicinsk filosofi
 • Retorik og social indflydelse
 • Autisme / Aspergers Syndrom


Inden for aikido er hun 1. dan, og har trænet aikido i 12 år samt Daito-ryu Aikijujutsu i 4 år.  Hendes interesse for Japan og japansk kampkunst startede, da hun i gymnasie-tiden boede et år i Osaka i Japan.

AIKIKAN.DK

- kommunikation og

 konfliktforebyggelse


© Copyright Aikikan.dk 2020. All Rights Reserved.