Hvad er aikido

HVAD ER AIKIDO - oprindeligt?

Aikido opstod egentlig i 1100-tallet, men er i vore dage mest kendt i sin moderne form, som Morihei Ueshiba (i daglig tale "O-Sensei") forfinede på basis af Daito-ryu Aikijujutsu.Tanken bag aikido er at forsvare sig - uden at skade sin modstander mere end allerhøjst nødvendigt (!).

Med tiden opdagede man, at aikido også kunne bruges som model for kommunikation, hvor pointen er at finde en fælles vej - ved at man selv kommer til at forstå modparten og samtidig hjælper modparten til at forstå ens egen hensigt.

Aikido er med andre ord både en ikke-aggressiv selvforsvarskunst og et redskab til fælles problemløsning. Begge dele  udvikler man, når man træner og samtidig reflekterer over, hvordan dagens træning også - billedlig talt - kan bruges i ens levede hverdag med børn, kolleger, kunder, chefer og indkøb i myldretiden.

Klik på billedet herover for at se en video på fire minutter, der viser, hvordan grundtræning i aikido ser ud til hverdag.

AIKIKAN.DK

Aikikan.dk er resultatet af en længere proces, som indeholder dels mange års aikido-træning, dels mange års refleksioner over, hvilken rolle aikido egentlig spiller i ens liv - udover træningsaftenerne.


'Svaret' handler om samarbejdet under træning, opøvelsen af rolig årvågenhed, udviklingen af evnen til at løse problemer spontant - og fremvæksten af humor som tålmodighedens hjælper.


Det handler også om at se aikidos potentiale, som indebærer at opleve en mindful oase i hverdagen, opbygge grounding og basis for at reducere stress, udvikle evnen til at se nye løsninger i fastlåste situationer - og være en del af et fælleskab med andre, der også ønsker disse ting ind i deres liv.

TRYGT SAMSPIL

Aikido tager tid at lære - men udover instruktøren har man megen hjælp lige ved hånden. I aikido er det et centralt princip, at alle grader træner sammen, og at de mere erfarne (sempai) hjælper de mindre erfarne (kohai). Det gør det lettere at få styr på teknikkerne - men det betyder også, at man fra starten indgår i et fællesskab, der bygger på gensidig respekt, hjælpsomhed og omsorg.


Dette var centralt i grundlæggerens vision - at aikido skulle være et bidrag til en bedre verden. Af samme grund var én af hans grundregler: "Træningen bør altid foregå i en behagelig og munter atmosfære".


AIKIKAN.DK

- kommunikation og

 konfliktforebyggelse


© Copyright Aikikan.dk 2020. All Rights Reserved.