Foredrag & oplæg

  Vi laver med stor glæde oplæg, foredrag, kurser og træninger, og har megen erfaring i dette - kontakt os og hør nærmere!

AIKI, KOMMUNIKATION OG KONFLIKTFOREBYGGELSE

Aikido er en måde at have et samspil på - at bevæge sig fra konflikt over kontakt til konsensus. Dette er noget af aikidos unikke bidrag til verden.

Vi træner, hvordan man møder et aggressivt input, holder sin grounding, og parkerer angrebet - uden vold eller vrede.

Vi indlærer også, hvordan man træner sit åndedræt til at være en taktik, man altid kan trække på.

Dette giver en indre ro, som man kan tage med sig i pressede situationer - og som man kan reaktivere nårsomhelst, selv hvis man startede med at lade sig rive med!


Dette er selvfølgelig en af de mange slags udbytte af at træne aikido - men de fundamentale principper er enkle, tydelige og umiddelbart tilgængelige, og kan faktisk i deres grundform læres og indøves på et halv- eller heldagskursus, og "tages med hjem" til fortsat træning og derved udvikling i hverdagen.

Hvis man ønsker at gå lidt mere i dybden, sker det typisk ved at tilføje opfølgningsblokke, hvor det lærte skærpes, og man får mulighed for sparring på, hvordan man anvender det lærte til daglig.


Klik på billedet for at læse artiklen:

"Top Five Martial Arts for Nurses / Health Workers"

"Der findes en række selvforsvarssystemer - men hvor mange af dem er hensigtsmæssige på et hospital eller i andre sundhedsfaglige miljøer, hvor det er strengt forbudt at slå patienterne, og hvor man hurtigt kan blive suspenderet, hvis det sker ...?"


AIKIDO OG SINDSRO - I BYTRAFIKKEN !!

Aikido rummer redskaber til at holde stressen nede og humøret i ro. Dette er ikke så overraskende, da aikido opstod i en tid, hvor krig og hyppige dødsfald var hverdagskost.


Derfor består aikido ikke kun i teknikker, men i træning i, hvordan sind og krop holdes i ro, selv om rammerne ikke i sig selv er befordrende for det.


Træningen handler også om, hvordan man lever i urolige og kaotiske tider - og om, hvordan man på en fredelig måde siger fra, hvis det er det, situationen kræver.

Klik på billedet herover for at se en ganske kort præsentationsvideo om Aiki, kommunikation og konfliktforebyggelse.

Klik på billedet herover for at læse artiklen:

"Japansk kampkunst forebygger vold og konflikter i socialpsykiatrien"

"- Uanset om du er pædagog i en daginstitution, lærer på en skole, håndterer affald eller sidder i borgerservice vil man kunne løfte arbejdsmiljøet gennem disse teknikker. Vi har lært at blive i konflikten og afmontere den i stedet for at løbe fra konflikten. Det har gjort, at trivslen hos os er steget"


SELVFORSVAR - UDEN VOLD ?!

Noget at det fascinerende ved aikido er, at det også er en fysisk form for selvforsvar - som giver udøveren mange muligheder for at holde sine grænser uden at tilføje andre skade.

Når man arbejder i omsorgsfagene - som sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, lærer, SOSU, læge, psykolog m.m. - er man desværre også udsat for angreb fra dem, man egentlig prøver at hjælpe.

Derfor oplever man i disse fag et behov for enkle metoder og teknikker, som kan hjælpe én fri - uden at man er nødt til at kvæste andre voldsomt.

Netop dette er kongstanken i aikido - og for mange derfor grunden til, at de vælger aikido.


Klik på billedet for at læse artiklen:

"Copenhagen's Bus Drivers Are Learning Aikido"

(NB: Det vides ikke, hvor mange af personerne på billedet, der er buschauffører)

"At køre bybus er et job, der er berygtet for stressniveauet. At køre en mammut gennem ofte smalle og overfyldte bygader, mens man sidder ned i lange stræk er slemt nok - men buskørsel er også et kundeservicejob. ... Ud af 22 buschauffører, der havde oplevet vold på jobbet, havde 23% udviklet PTSD."