Mere om Aikido

Klik på billedet herover for at se en video på fire minutter, der viser, hvordan grundtræning i Aikido ser ud til hverdag.

Facetter i Aikido

Aikido er en skatkiste, der rummer indhold nok til flere liv!

Det er en kampkunst, som er unik ved at prøve at undgå at skade modstanderen mere end højst nødvendigt, og dette tiltaler mange - samtidig med, at det er i harmoni med Straffelovens bestemmelser om nødværge.

Udover den almene tryghed ved at føle sig mere sikker på gaden, er det en trist kendsgerning, at forskellige erhvervsgrupper - lærere, specialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker m.fl. - oplever fysiske konflikter på et plan, hvor man har brug for at kunne passe på sig selv, f.eks. via frigørelser, uden netop at eskalere den fysiske konflikt, og uden at volde modstanderen fysisk skade, hvilket typisk vil forværre relationen til den anden.

 

De fleste vil i deres liv møde stresssituationer - eksaminer, jobsamtaler, uenigheder med kolleger, udfordrende kunder etc. - og her bidrager Aikido med grundlaget for at give efter eller stå fast, alt efter hvad situationen kræver.

 

Folk søger også Aikido, fordi det er en vej til personlig udvikling, en oplevelse netop af et konstruktivt fællesskab, en fascinerende måde at få rørt sig på, etc.

Aikido tager tid at lære - men udover instruktøren har man megen hjælp lige ved hånden. I Aikido er det et centralt princip, at alle grader træner sammen, og at de mere erfarne (sempai) hjælper de mindre erfarne (kohai). Det gør det lettere at få styr på teknikkerne - men det betyder også, at man fra starten indgår i et fællesskab, der bygger på gensidig respekt, hjælpsomhed og omsorg.

Dette var centralt i grundlæggerens vision - at Aikido skulle være et bidrag til en bedre verden. Af samme grund var én af hans grundregler: "Træningen bør altid foregå i en behagelig og munter atmosfære".

Morihei Ueshiba - Aikidos grundlægger

Copyright 2018 All Rights Reserved