Aikikan

Konflikt - Kontakt - Konsensus

HVAD ER AIKIDO?

Aikido opstod egentlig i 1100-tallet, men er i vore dage mest kendt i sin moderne form, som Morihei Ueshiba udviklede.Tanken bag aikido er at forsvare sig - uden at skade sin modstander mere end allerhøjst nødvendigt (!).

Med tiden opdagede man, at aikido også kunne bruges som model for kommunikation, hvor pointen er at finde en fælles vej - ved at man selv kommer til at forstå modparten og samtidig hjælper modparten til at forstå ens egen hensigt.

Aikido er med andre ord både en ikke-aggressiv selvforsvarskunst og et redskab til fælles problemløsning. Begge dele udvikler man, når man træner og samtidig reflekterer over, hvordan dagens træning også - billedlig talt - kan bruges i ens levede hverdag med børn, kolleger, kunder, chefer og indkøb i myldretiden.

 

 

INDRE RO

Aikido er nogle gange blevet beskrevet som en blanding af kamptræning og meditation. Det er ikke så mærkeligt, som det kunne lyde - de gamle samuraier var helt på det rene med, at deres liv ikke kun afhang af teknikker, men i høj grad også af, hvor rolige de kunne være under angreb og fare.

 

Derfor indeholder aikido både træning i centrering (grounding) under pres og basal åndedrætsmeditation (mindfulness) - så man får et psykisk grundlag for at bevare roen.

Dette ruster én til ikke bare fysiske konflikter, men også eksaminer, jobsamtaler, parforhold og forældreskab.

Selvforsvar

 

Aikido i sin klassiske form indeholder gode redskaber til at passe på sig selv.

Stabilitet

 

Aikido lærer én at bevare ens center - og bevæge sig udfra dette.

Indlevelse

 

Aikido handler om at kunne sætte sig i modpartens sted - og finde vejen derfra.

Workshop med Aikido?

 

Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde din virksomhed eller organisation.

Copyright 2018 All Rights Reserved