Aikikan

Copyright @ All Rights Reserved

Konflikt - Kontakt - Konsensus

HVAD TILBYDER VI

Aikido blev egentlig udviklet i 1500-tallet, men er i vore dage mest kendt i sin opdaterede form, som Morihei Ueshiba udviklede.Tanken bag aikido er at forsvare sig - uden at skade sin modstander mere end allerhøjst nødvendigt.

Med tiden udviklede aikido sig til også at blive en kommunikationsstil, hvor pointen er at finde en fælles vej - ved at man selv kommer til at forstå modparten og samtidig hjælper modparten til at forstå ens egen hensigt.

Aikido er med andre ord et redskab til fælles problemløsning - men ikke til at pådutte andre ens egne holdninger uanset indhold.

 

Dette lærer man gennem seminarer og supervision - med folkene fra Aikikan.dk.

INDRE RO

Aikido er nogle gange blevet beskrevet som en blanding af kamptræning og meditation. Det er ikke så mærkeligt, som det kunne lyde - de gamle samuraier var helt på det rene med, at deres liv ikke kun afhang af teknikker, men i høj grad også af, hvor rolige de kunne være under pres.

 

Derfor er aikido også forsynet med åndedrætsmeditation - så man får et psykisk grundlag for at bevare roen.

Selvforsvar

 

Aikido i sin klassiske form indeholder gode redskaber til at passe på sig selv.

Stabilitet

 

Aikido lærer én at bevare ens center - og bevæge sig fra det.

Indlevelse

 

Aikido handler om at kunne sætte sig i modpartens sted - og finde vejen derfra.